Naučnici su napravili tečni metal koji se ponaša kao Terminator T1000

0
9
This post was originally published on link to source

Kineski nau su uspeli je rastegljiv I može da menja oblik u trodimenzionalnom prostoru. Za sada.

Inženjeri koji rade u Centru za napredne inovacije u biomedicinskom inženjeringu u Pekingu, Laboratoriji za krio-biomedicinski inženjering I Laboratoriji za kriogeniku takođe u Pekingu, napisali su u svom naučnom radu da njihovo otkriće predstavlja „fundamentalnu I obećavajuću platformu“ koja u budućnosti može da dovede do razvoja „inteligentnih, biomimetičkih mekanih robota koji se mogu dinamički rekonfigurisati“.

I dok su istraživačI I dalje daleko od kreiranja robota od tečnog metala koji može da oponaša biološka bića, jasno je da njihovo naučno istraživanje ide u tom pravcu. februara 2019. Godine opisuje koji je napravljen od čestica gvožđa potopljenih u galijuma, indijuma I od legure koja je potopljena u hlorovodoni.

Galijum oksidira u kiselini, scaron & stvaraju ć I sloj povr napetosti ava te č ni metal that is koji scaron da se dezintegri &;e dok naučnici koriste magnete da mu menjaju oblik u tri dimenzije.

Precizirano u kom smeru bi ovo istraživanje moglo dalje da krene.
Tako da možemo slobodno da ignorišemo bilo kakvu racionalnost.
I da pođemo u krevet gde ćemo imati noćne more o tome kako će ovo na kraju biti spojeno sa veštačkom inteligencijom kako bi se ljudski život zbrisao sa planete Zemlje.

Fantastika je mnogo zanimljivija kada je naučnici svakim danom bar malo pribli realnosti.

Advertisement